Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Policies


Här kan du läsa om de policies som finns i föreningen. Saknar du något eller har frågor/funderingar, så hör av dig till styrelsen.

 

Sundsvall Baseboll Softboll Club Mosquitoes

Föreningspolicy

Syfte och målsättning

1 Föreningens syfte är att bedriva verksamhet inom idrotterna baseboll och softboll.

2 Föreningens målsättning med A-lagsverksamheten är att bedriva elitinriktad idrott på så hög nivå som möjligt.

3 Föreningen har som ambition att låta alla barn och ungdomar i Sundsvall få chansen att prova våra idrotter.

4 Föreningen har som målsättning att tidigare spelare skall kunna erbjudas en plats inom föreningen efter egen avslutad spelarkarriär.

Värderingar

5 Alla är välkomna till vår förening.

6 Alla är redo att hjälpa till i föreningen, enligt devisen ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

7 Medlem i föreningen skall i alla lägen verka för fair play, att man följer regler och inte fuskar. Detta gäller självklart också avståndstagande från doping.

8 Alla i föreningen skall alltid uppträda korrekt gentemot medspelare, motspelare, domare och övrig omgivning.

9 Vi respekterar den idrott vi bedriver och den utrustning vi använder.

10 Vi välkomnar självklart när spelare blir uttagna till landslagsuppdrag. När så sker har föreningen som ambition att, om utrymme finns i föreningens ekonomiska situation, hjälpa till med resa och uppehälle i samband med landslagsuppdraget.

11 Vi prioriterar ett säkert resande vid bortamatcher och förutsätter att trafikregler följs.

12 Alkohol och droger får inte förekomma i samband med vårt idrottsutövande. En spelare som uppträder berusat skall avvisas av ledare. Vi har som ambition att följa RF’s policy Alkohol och Tobak inom Idrotten. Rökfria zoner på föreningens område är i direkt anslutning till planerna och dugouts, slagbur, bullpen, containerområdet samt direkt utanför kiosken.

Föreningens adelsmärken

13 Föreningen har ambitionen att erbjuda en förstklassig anläggning för träning och matchspel.

14 Föreningen har ambitionen att genomföra förstklassiga arrangemang vid hemmamatcher samt cuper.

Regelverk

15 Spelare håller med egen handske, keps, skor, suspensoar och undertröja. En ny spelare uppmanas att köpa egen handske så snart de vet att de skall fortsätta spela. Utöver denna grundregel som gäller för hela föreningen kan respektive lag införa egna tydligt uppställda regler som ställer högre krav på egen utrustning (t ex egna slagträn eller hjälm krävs).

16 Föreningen håller med uniform och övrig utrustning som behövs för att utöva idrotterna utöver det som spelare förväntas stå för.

17 Föreningens färger är orange, vit, svart och grå. Endast kombinationer av dessa färger får användas för dräkter etc. Vi strävar efter att dessa färger används även vid träning.

18 Samtliga medlemmar förväntas hjälpa till med att dra in pengar till föreningen via arbeten, försäljningar etc.

19 Spelare förväntas betala medlemsavgift och andra skulder i god tid och utan uppmaning.

20 Vi har en förening, med gemensam ekonomi. Alla pengar som dras in går till föreningens totala kassa. Fördelning av pengar sker genom styrelsen.

Ledare

21 Föreningens ledare skall vara välutbildade.

22 Föreningens ledare skall vara ett föredöme vad gäller uppträdande på och vid sidan av planen. Om man inte sköter detta förbehåller sig föreningen rätten att entlediga denne ledare.

23 Föreningen har som ambition att rekrytera ledare internt.

Sportslig verksamhetsinriktning per lag

Baseboll A-lag

24 Föreningens representationslag i baseboll.

25 Skall ha en långsiktigt elitinriktad verksamhet.

26 Skall spela i en så hög serie som möjligt inom svensk baseboll.

27 Vi strävar efter att alltid ställa upp med ett lag som kan ge framgång på både kort och lång sikt.

Softboll A-lag

28 Föreningens representationslag i softboll.

29 Skall ha en långsiktigt elitinriktad verksamhet.

30 Skall spela i en så hög serie som möjligt inom svensk softboll.

31 Vi strävar efter att alltid ställa upp med ett lag som kan ge framgång på både kort och lång sikt.

Baseboll juniorer

32 Ålder 16-19, eller enligt gällande TB

33 Syftar till att utveckla spelare för A-lagsspel baseboll med stor fokus på utveckling.

34 Toppning får förekomma i viktiga tävlingsmatcher, men i grunden skall ”alla får spela” vara riktlinjen för juniorlaget.

35 Vi strävar efter att ställa upp med ett lag som kan ge framgång på både kort och lång sikt.

Softboll ungdom

36 Ålder upp till 14 år.

37 Syftar till att utveckla spelare för A-lagsspel softboll.

38 Vi strävar efter att ställa upp med ett lag som kan ge framgång på både kort och lång sikt.

Kadetter baseboll

39 Ålder 13-15 år.

40 Både pojkar och flickor är välkomna.

41 Verksamheten inriktas på att lära ut spelets grunder.

42 Toppning får förekomma i viktiga tävlingsmatcher, men i grunden skall ”alla får spela” vara riktlinjen för kadetterna.

B-ungdom

43 Ålder 8-12 år.

44 Både pojkar och flickor är välkomna.

45 Verksamheten betonar inlärning av grunder, varvat med mycket spel.

46 Alla spelare skall erbjudas lika möjlighet att delta i träning och match.

T-boll

47 Ålder 5-7 år.

48 Både pojkar och flickor är välkomna.

49 Inlärning sker med betoning på lek.

Baseboll B-lag

50 Har en breddinriktad verksamhet.

51 Verksamheten inriktas på att lära ut spelets grunder.

52 Toppning får förekomma i viktiga tävlingsmatcher, men i grunden skall ”alla får spela” vara riktlinjen för B-laget.

Spel i mer än ett lag

53 Juniorer får spela i föreningens A-lag, förutsatt att tränare bedömer att de är redo. I det fall det blir en konflikt bör de prioritera juniorlaget. Juniorer kan, förutsatt att de beviljats dispens från förbundet, spela med kadettlag i brist på kadetter, men kadetter bör ha förtur till spel i kadettlaget.

54 Ungdomar får spela i ett äldre lag, förutsatt att de beviljats dispens från förbundet, samt att tränare anser att de är redo. I det fall det blir en konflikt bör de prioritera spel i sin egen åldersgrupp.

55 Flickor får om de vill delta i både baseboll och softboll. I det fall det blir en konflikt bör de prioritera softboll.

 

Resepolicy

 

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter (länk till Riksidrottsförbundets folder Behandling av personuppgifter – uppförandekod för idrottsrörelsen)

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter:

Sundsvalls BSC Mosquitoes (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska Baseboll och Softboll Förbundet med olycksfallsförsäkring via Folksam. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje match/cup-tillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till matcher/cuper, under pågående match/cup och efter match/cup-tillfället vid resultatrapportering. 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

Hantering av medlemskap i föreningen 

Föreningsadministration 

Deltagande i föreningens träningsverksamhet 

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet 

Licenshantering 

Ansökan om bidrag 

Sammanställning av statistik och uppföljning 

Utbildningar arrangerade av föreningen 

Kontakt med medlem i Sundsvalls BSC Mosquitoes

Besök på vår hemsida 

Publicering av material på hemsida och sociala medier 

Tillträdesförbud 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.  Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du att informeras särskilt om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas efter två år.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan själv se vilka uppgifter föreningen har via inloggning till IdrottOnline via hemsidan.

Du kan själv ändra dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 

Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk  

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter. Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningen på: This is a mailto link 

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 21:33 Skribent: Kent Sjölund

mosquitoes shop

mosquitoes-sponsorer-sundsvall energi.jpg

sundsvalls kommun 

visit Sundsvall 

sponsorhuset 

sca 

Postadress:
Sundsvall BSC Mosquitoes - Baseboll och Softboll
Sundsvall Mosquitoes, c/o Katarina Wallner, Kolvbacken 10
85634 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0705157226
E-post: This is a mailto link

Se all info